ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

ICON:

VIRGIN AND CHILD, HODEGETRIA, OF PROUSA

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΙΩΝ, ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

THEOPHILEON BROTHERHOOD, ST. ANNE' S HOLY SKETE, MOUNT ATHOS

ΕΟΡΤΗ:

22/Aug

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

09074

14050

No 0

-

No 1

26121

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6