ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΕΠΑΚΟΥΟΥΣΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΕΠΑΚΟΥΟΥΣΑ

ICON:

VIRGIN AND CHILD, EPAKOUOUSA

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΜΩΛΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF THEOTOKOS HODEGETRIA, MOLOS

ΕΟΡΤΗ:

-

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

09108

14052

No 0

-

No 1

26102

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6