ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΙΕΡΑΝ ΣΚΗΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΙΕΡΑΝ ΣΚΗΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON:

HOLY HERMITS OF SAINT ANNE' S HOLY SKETE, MOUNT ATHOS

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΙΩΝ, ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

THEOPHILEON BROTHERHOOD, ST. ANNE' S HOLY SKETE, MOUNT ATHOS

ΕΟΡΤΗ:

-

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

-

4647

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6