ΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Η ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Η ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΑ, ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

ICON:

SAINT OLYMPIAS, THE DEACONESS OF CONSTANTINOPLE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

ΕΟΡΤΗ:

25/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

2580

-

No 0

6913

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6