ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

ICON:

HOLY COMMUNION OF WINE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ICON AUTHOR:

PANOURGIAS DEMETRIOS AND JOHN

ΕΟΡΤΗ:

-

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

3169

-

No 0

-

No 1

9545

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6