ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΕΝΘΡΟΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (ΘΟΛΟΣ)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΕΝΘΡΟΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (ΘΟΛΟΣ)

ICON:

VIRGIN AND CHILD, PLATYTERA ENTHRONED, QUEEN OF HEAVENS (CUPOLA)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

ΕΟΡΤΗ:

-

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

-

No 00

2642

-

No 0

-

No 1

9163

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6