ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ (1)

ICON:

CHRIST BLESSING, KING OF KINGS AND GREAT HIGH PRIEST, ENTHRONED

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

ΕΟΡΤΗ:

-

Copyright:

APERGES & CO.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ:

No 000

11224

No 00

2364

4607

No 0

6743

No 1

8965

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6